Termeni și condiții

1. Definiții și termeni

danielabruchental.ro – este denumirea comercială a Cabinet Individual de Psihologie Bruchental Daniela Maria, persoană juridică cu sediul social în oraș Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, Str. Gheorghe Lazăr, bl. L25, ap. 2, având Cod Unic de Identificare – 30161866

Vânzătordanielabruchental.ro

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care își face un Cont pe Site și efectuează o Comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către danielabruchental.ro (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între danielabruchental.ro și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge produse pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care produsele nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul va beneficia de produsul oferit de către Vânzător de urmărire a produsului prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Site – magazinul online găzduit la adresa: danielabruchental.ro.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa produse de pe Site.

Produse – orice produs listat pe Site, inclusiv produsele menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut – reprezintă: – toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; – conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; – informații legate de produse, tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

Document – prezentele Termeni și Condiții.

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs de către danielabruchental.ro, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile produselor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Plata cu 1 click – serviciul de plată prestat de către procesatorul de plăți integrat în Site, pus la dispoziția Clienților, Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor prin intermediul Site-ului în vederea efectuării unei plăți cu cardul online.

2. Documente contractuale

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi sau Programări pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea produselor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de produse din Comandă, va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de valabilitate emis de către Vânzător.

3. Politica de vânzare online

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi sau Programări îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător. Pentru motive justificate, danielabruchental.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi sau Programări și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că, în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel danielabruchental.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al danielabruchental.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, danielabruchental.ro își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și nu includ T.V.A., întrucât Vânzătorul nu este plătitor de T.V.A. .

3.5. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor disponibile pe Site (imagini statice/dinamice etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. Dreptul de proprietate intelectuală

4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a danielabruchental.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

4.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de danielabruchental.ro, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al danielabruchental.ro asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al danielabruchental.ro.

4.3. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

5. Comanda

5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea produselor dorite în coșul de cumpărături, sau poate efectua Programări prin selectarea datei și orei dorite și introducerea datelor de contact necesare. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a produsului.

5.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii sau a Programării, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, dacă este necesar.

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

5.4.1. Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului a tranzacției, în cazul plății online;

5.4.2. Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de danielabruchental.ro, în cazul plății online;

5.4.3. Datele furnizate de către Client/Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

5.4.4. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează:

  • „în stoc” – avem mai mult de 3 bucăți în stocul danielabruchental.ro
  • „stoc limitat” – avem mai puțin de 3 bucăți în stocul danielabruchental.ro
  • „stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stocul danielabruchental.ro

6. Programări

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua programări pe Site, prin selectarea datei și orei dorite, urmată de introducerea datelor de contact (nume, e-mail, telefon și adresă).

6.2. Odată efectuată programarea, Clientul/Cumpărătorul va primi o notificare de confirmare a programării prin e-mail. Această notificare nu reprezintă acceptarea definitivă a programării.

6.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a contacta Clientul/Cumpărătorul pentru confirmarea programării și pentru a furniza eventuale informații suplimentare.

6.4. Programările se vor plăti ulterior prestării serviciului, conform modalităților de plată acceptate de Vânzător.

6.5. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul dorește să anuleze sau să modifice programarea, acesta trebuie să notifice Vânzătorul cu cel puțin 24 de ore înainte de data programată, prin intermediul detaliilor de contact furnizate pe Site.

6.6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula programările pentru motive justificate, notificând Clientul/Cumpărătorul în prealabil și fără a avea nicio obligație ulterioară față de acesta.

7. Confidențialitate

7.1. danielabruchental.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați, fie că acestea sunt legate de Comenzi sau Programări. Dezvăluirea informațiilor se va face doar terților cu care societatea are contract semnat de prestări servicii sau instituțiilor cu drept de control, în conformitate cu legislația în vigoare.

7.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract/Programare fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8. Comunicări comerciale

8.1. Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice, inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

8.1.1. Prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător;

sau

8.1.2. Prin contactarea Vânzătorului.

8.2. Prin adăugarea de produse în secțiunea din Cont: “Coșul meu”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la: – Modificarea prețului unui produs adăugat în secțiunea “Coșul meu”; – Existența produselor în secțiunea “Coșul meu”; – Disponibilitatea stocului produselor adăugate în secțiunea “Coșul meu”.

8.3. Prin efectuarea unei Programări pe Site, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la: – Confirmarea Programării; – Modificări ale datei și/sau orei Programării; – Remindere cu privire la Programarea efectuată; – Alte informații relevante legate de Programare.

9. Facturare și plată

9.1. Prețurile produselor afișate în cadrul site-ului www.danielabruchental.ro nu includ T.V.A., întrucât Vânzătorul nu este plătitor de T.V.A. conform legislației în vigoare.

9.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru produsele livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține produsele comandate de la danielabruchental.ro.

9.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

9.5. Prin această modalitate de comunicare, Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de danielabruchental.ro, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

9.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către danielabruchental.ro în Contul său și prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

9.7. Pentru programările efectuate prin intermediul Site-ului, Cumpărătorul va primi factura aferentă serviciilor prestate, după realizarea programării. Plata serviciilor se va efectua ulterior prestării acestora, conform modalităților de plată indicate de Vânzător.

10. Livrarea bunurilor

10.1. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor și va transmite documentele însoțitoare necesare.

10.2. Vânzătorul va efectua livrarea produselor pe teritoriul României și/sau în alte state. Livrarea în alte state poate fi supusă unor condiții și taxe suplimentare, în conformitate cu legislația și politicile de livrare specifice fiecărui stat în parte.

11. Forță majoră

11.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă aceasta este cauzată de un eveniment de forță majoră. Forța majoră este definită ca fiind un eveniment imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

11.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, acesta nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

12. Legea aplicabilă și juristicția

12.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Coș de cumpărături
Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți navigarea, a afișa reclame sau conținut personalizat și a analiza traficul nostru. Dând clic pe „Am înțeles”, îți dai acordul pentru utilizarea cookie-urilor.